Allmänna villkor

ALLMÄNT

Instabox Group AB, 559247-1568, med adress Medborgarplatsen 3, 118 72 Stockholm, kallas nedan för Instabox. Instabox förbehåller sig rätten för tryck- och skrivfel. Instabox tillhandahåller en applikation för mobila enheter som nedan kallas för Appen. Den som laddar ner eller använder Appen kallas nedan för Användaren. Genom att installera Appen och/eller använda Appen som besökare och/eller Användare godkänner Användaren villkorslöst och utan reservationer alla Allmänna användningsvillkor för Appen enligt definitionen nedan. För det fall Användaren inte godkänner de allmänna villkoren för Appen ombeds Användaren att inte använda den. Alla besök och/eller all användning av Appen ska ske i överensstämmelse med dessa Allmänna användningsvillkor för Appen. Instabox förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna användningsvillkor för Appen, alla eller vissa av bestämmelserna i de Allmänna användningsvillkoren för Appen, för att anpassa dem till ändringar i Tjänsterna, tekniska ändringar, juridiska ändringar eller ändringar gällande rättspraxis eller vid införande av nya tjänster. Tillämpliga Allmänna användningsvillkor är sådana som gäller det datum då Användaren ansluter sig till och använder Appen.

APPENS TILLGÄNGLIGHET

Appen är tillgänglig 24 timmar 7 dagar i veckan förutom vid force majeure eller vid en händelse som Instabox inte har kontroll över eller vid eventuella avbrott och underhåll som krävs för att Appen ska fungera på rätt sätt. Appen kan komma att uppdateras från tid till annan för att lägga till nya funktioner och nya tjänster. Avbrott på grund av underhåll och/eller uppdatering kan förekomma utan att Användaren får besked om detta på förhand. Utrustning och material som används för att få åtkomst till Appen är enbart Användarens ansvar. Mobilappen från Instabox kan hämtas gratis i Google Play Store och Apple App Store. För att komma åt och använda appen måste användaren ha:

  • En kompatibel telefon eller en kompatibel mobil enhet;

  • Internetuppkoppling;

  • Ett kundkonto i en virtuell butik hos en av tjänsteleverantörerna för mobilappen (Apple App Store och/eller Google Play Store).

De kompatibla telefonerna och mobilenheterna är följande:

  • Apple iPhone®-mobil med iOS 14 eller senare version

  • Mobiltelefon som använder Android® OS version 8 eller senare version

SKAPA ELLER REGISTRERA ETT KONTO

Om Användaren inte har ett Instabox-konto ombeds Användaren att skapa ett sådant för att kunna använda Appen. Användaren identifierar sig med BankID, varpå följande uppgifter ska anges:

  • E-postadress

  • Telefonnummer

När kontot har skapats loggar användaren in med BankID för att komma åt Tjänsterna. Användaren garanterar Instabox att alla uppgifter som har angetts vid registreringen är korrekta, exakta och uppdaterade. Vid händelse av brott mot detta kan polisanmälan komma att övervägas. Instabox förbehåller sig även rätten att ta bort konton för det fall att kontot används på ett inte ändamålsenligt sätt.

LEVERANS AV TJÄNSTER

I Appen kan Användaren se sin egen orderhistorik och nyttja eller köpa andra tjänster relaterade till leveranser enligt vid var tid angivna villkor. Instabox tar inte betalt för normal leverans, konsumenten köper detta direkt från säljaren. Leverans av tjänster avser leverans som sker inom det kortare tidsintervall som köparen köpt från Instabox.

COOKIES

En cookie är en textfil som webbplatsen begär ska sparas på Användarens dator eller smartphone. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan användas för att spåra en användares surfning. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies och vad dessa cookies används för samt hur cookies kan användas. När Användaren besöker webbplatsen nyttjar Instabox webbserver en unik identifieringssträng för att kunna skilja Användarna från andra Användare. Det händer att Instabox använder cookies från tredje part för att t.ex. analysera hur vi kan optimera vår webbplats eller visa annonser och rekommendera produkter åt dig när du besöker andra webbplatser på internet. Om du inte godkänner användningen av cookies på denna webbplats kan du ändra dina webbläsarinställningar så att de inte accepterar cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för detaljerade instruktioner.

PERSONLIG INFORMATION

Instabox ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från Användaren. Denna information överförs från säljaren som bokade leveransen såväl som direkt från Anmälaren. Informationen vi samlar in inkluderar namn, personnummer, telefonnummer, e-post, leveransadress. Med leverans utanför dörren kan Instabox ta bilder för kvalitetssäkring. När Instabox kommunicerar med Användaren sparas metadata om kommunikationen. När det föreligger signatur krav från avsändaren lagrar Instabox signaturen. Instabox kan överföra personuppgifter till affärspartners som behandlar personuppgifter för Instabox:s räkning för de ändamål som beskrivs i denna policy och därmed kan ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Informationen lagras endast så länge som det krävs för att utföra vår tjänst (till exempel för att fullfölja ett avtal eller för att uppfylla kvalitetssäkring) eller så länge som det föreskrivs i lag. Om Användaren vill korrigera, lägga till eller tas bort från registret, vänligen kontakta Instabox. I övrigt hänvisar vi dig till vår integritetspolicy ( https://www.instabox.io/pdf/se-sv/privacy-policy-SE.pdf). All användning av Appen kan komma att registreras i syfte att kartlägga hur och i vilka sammanhang Appen används för att kunna utveckla dess funktioner. Denna registrering kommer inte att innebära att personuppgifter kommer att behandlas eller registreras.

FORCE MAJEURE

Instabox är inte ansvarigt för förseningar eller andra brott mot avtalet avseende genomförandet av sina åtaganden i de fall då sådant misslyckande eller försening ligger utanför Instabox rimliga kontroll och detta väsentligt påverkar fullgörandet av någon av skyldigheterna enligt detta avtal. Dessa omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till: krig, upplopp, brand, naturkatastrofer, snöstorm eller annat väderförhållande eller händelser som gör vägar oframkomliga eller av Instabox viktig infrastruktur oanvändbar, explosioner, epidemier, strejker eller nya lagar som förbjuder följande av avtalet.