Instabox = fossilfritt

För att vara lite snällare mot planeten bestämde vi på Instabox att gå över helt och hållet till fossilfria bränslen i februari 2020. Detta är en del av vårt klimatarbete och en resa som vi gör tillsammans med nätbutikerna vi samarbetar med. Det är inte helt okrångligt att gå över till fossilfritt helt och hållet. Det vi kan lova är att vi bryr oss lika mycket som du, att vi kommer att göra allt vi kan och sist men inte minst att vi kommer att berätta öppet och ärligt exakt hur det går och vad vi gör.

På den här sidan hittar du den senaste informationen om vad vi gör och hur det går för oss.

Vad är ett fossilfritt drivmedel?

Med fossilfria drivmedel menas förnybara bränslen som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Istället för att produceras med fossila råvaror (t.ex. olja) så kan t.ex. spannmål, rapsolja eller animaliska fetter användas. Även fossilfria drivmedel har dock viss miljöpåverkan baserat på hur tillverkningsprocessen ser ut.

Hur går det?

Vi började rapportera månadsvis vilken andel av våra paket som levereras fossilfritt, med start i mitten av februari 2020. För helåret 2020 använde vi HVO i 86% av alla våra transporter, och för Q1 2021 ligger denna siffra på 97%. Vi fortsätter jobba för att använda fossilfria drivmedel till 100 %, och att kontinuerligt minska våra utsläpp.

Vilka förnybara / fossilfria drivmedel finns det?

Det finns flera alternativ: Etanol, som huvudsakligen tillverkas av spannmål, majs och sockerrör Biogas, som framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från matavfall, gödsel och andra organiska rester Biodiesel, varav den vanligaste är RME som görs av rapsolja och andra estrar från vegetabiliska oljor; samt HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som utgår från vegetabiliska och animaliska fetter och processas till en kopia av dieselolja. Ytterligare en variant är eldrivna fordon, men för att de ska räknas som fossilfria krävs förstås att elektriciteten framställs utan fossila bränslen.

Vad innebär det att Instabox ställer om till fossilfritt?

Instabox har från och med 2020 enbart använt fossilfritt drivmedel i alla sina fordon. Vi har installerat egna bränslecisterner på flera terminaler för att säkerställa detta och har strikta instruktioner för personal vid tankning på rutt för att säkerställa att vi endast använder fossilfria bränslen. Det innebär dock inte att Instabox nödvändigtvis kommer att vara 100% fossilfria, dels för att det inte går att garantera att det inte uppstår problem som resulterar i att vi tvingas tanka diesel någon gång, och dels för att fossila bränslen i viss mån kan användas i produktionen av de förnybara drivmedel vi använder. Så även fast vi kommer att minska våra utsläpp med upp till 90% behöver vi klimatkompensera för det CO2-utsläpp som kvarstår.

Kan ni garantera att den HVO ni använder inte innehåller palmolja?

Vi garanterar att vi löpande kommer att utvärdera våra leverantörers produkter och ställa krav på palmoljefria produkter. HVO100 produceras endast av det finska företaget Neste, dock kan den HVO100 som respektive distributör köper av Neste ha olika innehåll. Exakt vilket innehåll ser lite olika ut. Vår huvudleverantör, Energifabriken, garanterar att den HVO de levererar till Instabox inte innehåller palmolja. Läs mer här: I vissa fall kommer vi att behöva använda andra leverantörer och vi garanterar att vi kommer att ställa krav på dem och noga följa upp innehållet i den HVO vi köper.

Hur kan ni se till att det verkligen blir fossilfritt?

Våra förare är anställda av oss och alla bilar ägs av oss. Det gör att vi har bättre kontroll än de flesta andra transportörer. De flesta andra fraktbolag använder massor av olika underleverantörer och även om de skulle bestämma att alla skulle tanka fossilfritt så skulle det vara svårt att genomföra. Om någon av våra förare tankar diesel av misstag så ser vi ju det på fakturan och kan se till att det inte händer igen.

Är det dyrare med HVO och andra fossilfria alternativ än vanlig, fossil diesel eller bensin?

Ja, detta är en av många utmaningar med att ställa om till fossilfritt. Tillverkningen av HVO är dyr och tillgången lägre än efterfrågan vilket gör att priset på HVO har ökat de senaste åren. Idag beskattas inte HVO i Sverige (bortsett fr. moms) men det finns en risk att det kommer att beskattas i framtiden, precis som i många andra länder idag.

Kommer den fossilfria frakten att vara lika snabb som Instabox vanliga frakt?

Ja, omställningen till fossilfritt påverkar inte våra leveranstider.